Wiadomość wysłano!

Opiekunka Dziecięca - z językiem obcym

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel.782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel.608-075-592


Absolwenci Studium będę przygotowani do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych osobom, które nie mają dostatecznego wsparcia po stronie rodzin lub innych osób z najbliższego otoczenia w zakresie opieki nad dziećmi. Przyszli opiekunowie i opiekunki dziecięce zajmą się pielęgnacją, dbaniem o zdrowie, bezpieczeństwo i higienę powierzonym im dzieci.
Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w ośrodkach pomocy społecznej, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych oraz w rodzinach poszukujących opieki dla swoich dzieci.
Język obcy nie będzie barierą do podjęcia pracy również poza granicami kraju.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:
- podstawy funkcjonowania człowieka w środowisku,
- rozwój psychomotoryczny małego dziecka,
- pielęgnacja dziecka,
- prace artystyczne i techniczne,
- podstawy psychologii,
- podstawy etyki,
- elementy komunikacji interpersonalnej,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- język angielski zawodowy


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).

STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl