Kurs Szybkiego czytania i zapamiętywania (dla dzieci i dorosłych)

Prezentacja teorii Szybkiego Czytania oraz wykonanie serii ćwiczeń owocujących poprawieniem biegłości w czytaniu. Minimum 3-5 razy zwiększenie prędkości czytania z zachowaniem wysokiego współczynnika zrozumienia.

Sprawną techniką czytania kierują niezmienne zasady, jeśli je sobie uświadomimy- prędkość wzrośnie o 20 %, a jeśli zaczniemy je wykorzystywać i udoskonalać, to 3-5 krotnie zwiększymy prędkości czytania, zachowując ten sam poziom zrozumienia lub podnosząc go, gdyż szybsze czytanie sprzyja koncentracji.

Zakres tematyczny:
Program kursu przewiduje ćwiczenia dotyczące:

  • powiększenia pola widzenia – ćwiczenia te polegają na postrzeganiu jednym spojrzeniem, coraz większej ilości znaków (liter lub cyfr) w coraz krótszym czasie,
  • zwalczania fonetyzacji – ćwiczenia, których efektem będzie powiększenie pola widzenia i opanowanie nawyku fonetyzacji dzięki któremu możemy już  szybko czytać,zwalczania regresji, czyli swobodnego wędrowania oka po stronach tekstu
  • ćwiczenia pomogą wygładzić pracę oka, uczynić ją bardziej ekonomiczną i mniej meczącą,
  • powiększania pamięci krótkiego okresu -(grupa ćwiczeń szczególnie ważna, ze względu na poziom rozumienia tekstu i zapamiętywania informacji)- zestaw ćwiczeń rozwijających pamięć, co pomoże nie tylko w trakcie czytania,
  • ćwiczeń koncentracji i zrozumienia tekstu – ćwiczenia rozwijajšce także
  • spostrzegawczość i umiejętność celowego przeszukiwania tekstu, by odnaleźć konkretne informacje.

Informacje dodatkowe:

  • przewidywana liczebność grup: 6-12 osób

Liczba godzin: poziom podstawowy: 16, poziom zaawansowany: 60

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.