Przygotowanie do podjęcia pracy w salonach masażu, odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, zakładach rehabilitacyjnych oraz klubach fitness.
  • Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności pozwalające na odpowiedni dobór masażu do potrzeb klienta.
  • Przyswojenie umiejętności masażu leczniczego, sportowego oraz kosmetycznego.
Wymagania minimalne:
  • ukończone 18 lat,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.
Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty lub w soboty i niedziele. Zakres tematyczny:
  • podstawy anatomii i fizjologii,
  • podstawy psychologii,
  • pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • techniki masażu leczniczego,
  • techniki masażu kosmetycznego,
  • techniki masażu sportowego.

Liczba godzin: 200

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.