Wiadomość wysłano!

Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu (zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach unii europejskiej)

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności umożliwiające dobrą orientację w regulacjach ekonomiczno - prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Poznają rodzaje funduszy europejskich oraz zasady sporządzania wniosków aplikacyjnych.
Słuchacze zapoznaję się również z podstawami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstw, ich rejestrowania i rozliczania. Uzyskają podstawowe wiadomości z zakresu korespondencji handlowej w języku obcym oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu.
Absolwenci Studium będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytutach zajmujących się pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych, a także w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku UE.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- przedsiębiorczość,
- elementy prawa,
- marketing,
- rozliczenia finansowe w UE,
- język obcy zawodowy,
- informatyka w zarządzaniu,
- podstawy prawa gospodarczego,
- polityka gospodarcza UE,
- organizacja i zarządzanie,
- fundusze europejskie


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).

STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl