Celem warsztatów z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy jest udzielenie pomocy w zakresie:

 • pokonywania barier zawodowych,
 • kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktów,
 • przeprowadzenia rozmów z pracodawcom,
 • nauki efektywnego poszukiwania pracy,
 • zmiany postaw wobec siebie i swojej sytuacji,
 • rozbudzenie aktywności i samodzielności.

Treści:

1. Poznanie rynku pracy:

   • analiza działań w zakresie poszukiwania pracy
   • siła twórczego i pozytywnego myślenia
   • odkrywanie oraz bilans własnych umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych
   • rynek pracy – lokalny, krajowy i zagraniczny
   • przedsiębiorczość – własna działalność gospodarcza

2. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy:

   • profesjonalne dokumenty aplikacyjne jako reklama własnej osoby
   • umiejętności interpersonalne ? komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie poszukiwania pracy
   • asertywność w poszukiwaniu pracy
   • autoprezentacja w rozmowie kwalifikacyjnej

Metody zajęć:

wykład, dyskusja, prezentacja, zajęcia warsztatowe, burza mózgów, twórcze myślenie, praca w zespołach, praca indywidualna, pokaz multimedialny.

Liczba godzin: 32

Organizacja zajęć – wg ustaleń z grupą szkoleniową.


Rekrutacja
Idź