Drogie Kobiety, Najdroższe Mamy!

Za to, że zawsze jesteście przy naszym boku,
za to, że wskazujecie drogę nam w mroku,
za to, że dni nasze tęczą malujecie,

dziś, drogie Mamy z głębi serca Wam dziękujemy.