Pracownia opiekuna medycznego

Pracownia usytuowana jest poza budynkiem szkoły, na ulicy Przykop 57/2. Znajduje się ona w niedalekiej odległości od siedziby szkoły – 10 min pieszo.
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk umożliwiają swobodne przemieszczanie się słuchaczy oraz ergonomiczną pracę przy łóżku pacjenta. Wyposażenie wnętrza pracowni pozwala na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
W pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i znajdują się w niej 4 kompletnie wyposażone stanowiska dydaktyczne z fantomami pielęgnacyjnymi geriatrycznymi.

Pracownia wyposażona jest w wymagane sprzęty:

  • defibrylator AED, kołnierze ortopedyczne,
  • aparat do mierzenia ciśnienia (naramienny i półautomatyczny), glukometr, waga medyczna – elektroniczna do pomiaru wody, tłuszczu i BMI, 
  • plansze i modele anatomiczne, symulatory, fantomy osoby dorosłej i dziecka i wiele innych pomocy dydaktycznych,
  • apteczka pierwszej pomocy, 
  • środki zapewniające przestrzeganie zasad ergonomii oraz BHP.

Zdjęcia w galerii