Pracownia opiekuna medycznego

Pracownia usytuowana jest poza budynkiem szkoły, na ulicy Przykop 57/2. Znajduje się ona w niedalekiej odległości od siedziby szkoły – 10min pieszo.

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw pożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

W pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i znajdują się w niej 4 kompletnie wyposażone stanowiska dydaktyczne.

Pracownia wyposażona jest w wymagane sprzęty:

  • maszyny, urządzenia, aparaty i narzędzia oraz inny sprzęt właściwy dla kierunku,
  • urządzenia pomiarowe i diagnostyczne,
  • modele, symulatory i fantomy,
  • materiały, surowce, półfabrykaty i inne środki niezbędne w procesie kształcenia,
  • środki zapewniające przestrzeganie zasad ergonomii oraz BHP.

Zdjęcia w galerii