Pracownia masażu

Pracownia usytuowana jest poza budynkiem szkoły, na ulicy Przykop 57/12. Znajduje się ona w niedalekiej odległości od siedziby szkoły.
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk umożliwiają swobodne przemieszczanie się słuchaczy oraz ergonomiczną pracę przy łóżku do masażu. Wyposażenie wnętrza pracowni pozwala na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
W pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i znajduje się w niej 6 kompletnie wyposażonych stanowisk dydaktycznych.

Pracownia wyposażona jest w wymagane sprzęty:

  • defibrylator automatyczny AED,
  • aparat do mierzenia ciśnienia (naramienny i półautomatyczny), 
  • fantomy, plansze i modele anatomiczne, przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne, mobilny wodny zestaw AQUAVIBRON do masażu regeneracyjnego i rehabilitacyjnego  z ekopompą, fotele do masażu karku i wiele innych,
  • apteczka pierwszej pomocy,
  • środki zapewniające przestrzeganie zasad ergonomii oraz BHP.