0
Wydarzenia

Dwór Artusa w Toruniu stał się w dniu 24.06.2022 roku przestrzenią do wspomnień, gratulacji, podziękowań i życzeń powodzenia. Centrum Edukacji Dorosłych świętowało swoje 25 – lecie. Dyrektor placówki Teresa Synik podziękowała swoim wieloletnim współpracownikom, bez których osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe.