Siedziba szkoły Centrum Edukacji Dorosłych

Siedziba szkoły znajduje się w Toruniu na ulicy Szosa Chełmińska 70. Tutaj odbywa się nauka przedmiotów teoretycznych oraz wszelkie uroczystości związane z prowadzeniem kształcenia.