Pracownia opiekuna medycznego

Pracownia usytuowana jest poza budynkiem szkoły, na ulicy Podgórnej 46. Znajduje się ona w niedalekiej odległości od siedziby szkoły.

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno – epidemiologicznych.

W pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i znajdują się w niej 3 pełnowartościowe stanowiska egzaminacyjne.

Pracownia wyposażona jest w wymagane sprzęty:

  • maszyny, urządzenia, aparaty i narzędzia oraz inny sprzęt właściwy dla kierunku,
  • urządzenia pomiarowe i diagnostyczne,
  • modele, symulatory i fantomy,
  • materiały, surowce, półfabrykaty i inne środki niezbędne w procesie kształcenia,
  • środki zapewniające przestrzeganie zasad ergonomii oraz BHP.

Biblioteka znajduje się w siedzibie szkoły i wyposażona jest w wymagane przez wykładowców podręczniki i inne materiały pomocnicze.