W zawodzie technik programista wyodrębnione są 2 kwalifikacje:

1. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Podczas nauki na tej kwalifikacji uzyskasz umiejętności:

 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami www i systemami zarządzania treścią.

oraz

2. INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Podczas nauki na tej kwalifikacji uzyskasz umiejętności:

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

 

Dla kogo?

Na kurs zapraszamy osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe – ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio INF.03  i/lub  INF.04, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma:

a. świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz

b. prawo do wykonywania zawodu.

 

Praca?

Technik Programista może podjąć pracę w firmach zajmujących się min.:

 • projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • projektowaniem UI,
 • modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.

 

Jak?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

 

W zakresie nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę e-learningową, co pozwala w sposób znaczący zaoszczędzić czas uczestników kursu.

W szkole, w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, przede wszystkim realizowane są zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności kluczowe z punktu widzenia  kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

Dlaczego KKZ w Centrum Edukacji Dorosłych?

Od 25 lat kształcimy osoby dorosłe. Zajęcia dydaktyczne prowadzą eksperci z poszczególnych dziedzin wiedzy legitymujący się długoletnim stażem pracy, prawnicy, egzaminatorzy OKE.

 Możesz liczyć na indywidualne podejście do uczestników kursu oraz wsparcie i pomoc dydaktyczną wykładowców. Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych.