Samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

 

Zakres tematyczny:

  • podstawy prawne prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zakres podmiotowy, przedmiotowy),
  • ewidencje prowadzone przy podatkowej księdze,
  • dowody księgowe, umowy i inne dokumenty,
  • księgowanie przychodów oraz kosztów,
  • rozliczenia miesięczne,
  • rozliczenia roczne,
  • podatkowa księga, a podatek VAT.

Liczba godzin: 32

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.