Przygotowuje słuchaczy do pracy w sekretariatach różnych firm i instytucji.

W trakcie kursu słuchacze poza wiedzą z zakresu techniki biurowej i komputeryzacji prac biurowych poznają podstawowe pojęcia z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i organizacji pracy a także kontaktów interpersonalnych. Dowiedzą się również jak zorganizować poczęstunek, zebranie, uroczystość. Nauczą się opracowywać korespondencję w różnych językach. Słuchacze zainteresowani tylko niektórymi zagadnieniami mogą wybrać jeden z modułów.

Moduły (tematyka szkolenia):

 

  • podstawowe pojęcia z dziedziny prawa, ekonomii i rachunkowości oraz organizacji pracy – 35 godzin,
  • przyjmowanie interesantów, organizacja zebrań, uroczystości, poczęstunku – 25 godzin,
  • sporządzanie pism i korespondencji handlowej w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim – 40 godzin.

Liczba godzin: 150

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.