Przygotowanie do podjęcia pracy w dużym i nowoczesnym punkcie sprzedaży detalicznej lub samodzielnego prowadzenia małego punktu handlowego.

 

Zakres tematyczny:

  • zaopatrzenia punktu sprzedaży detalicznej (10 godzin),
  • magazynowania towarów (8 godzin),
  • obsługi klienta (12 godzin),
  • promocji (12 godzin),
  • obsługi finansowo-księgowej punktu sprzedaży (40 godzin),
  • wykorzystania komputera i kasy fiskalnej w punkcie sprzedaży (32 godziny).

Liczba godzin: 114

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.