Podstawowy kurs spawania stali elektrodami otulonymi.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego.

Zakres tematyczny:

 • przygotowanie stali do spawania i dobór odpowiednich materiałów dodatkowych,
 • czytanie prostych rysunków konstrukcyjnych i instrukcji technologicznych spawania,
 • odróżnianie podstawowych niezgodności spawalniczych (wady złączy spawanych) i usuwanie ich,
 • oszczędne gospodarowanie materiałami, energią i sprzętem,
 • obsługa urządzeń spawalniczych oraz dobieranie parametrów spawania,
 • wykonywanie spoin pachwinowych jedno i wielościegowych w różnych pozycjach,
 • wykonanie złączy doczołowych.

Uczestnik kursu po ukończeniu kursu podstawowego i zdaniu egzaminu wewnętrznego nabywa uprawnienia w zakresie spawania konstrukcji zaliczanych do klasy 3.

Wymagania wobec kandydatów na szkolenie:

 • ukończone 18 lat,
 • badania lekarskie potwierdzajšce zdolność do wykonywania zawodu.

Liczba godzin: 30 - wykłady teoretyczne, 160 - ćwiczenia praktyczne

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Podstawowy kurs spawania stali wysokostopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych {MAG}.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego.

Zakres tematyczny:

 • przygotowanie stali do spawania i dobór odpowiednich materiałów dodatkowych,
 • czytanie prostych rysunków konstrukcyjnych i instrukcji technologicznych spawania,
 • odróżnianie podstawowych niezgodności spawalniczych (wady złączy spawanych) i usuwanie ich,
 • oszczędne gospodarowanie materiałami, energią i sprzętem,
 • obsługa urządzeń spawalniczych oraz dobieranie parametrów spawania,
 • wykonywanie spoin pachwinowych i czołowych blach,
 • wykonywanie spoin czołowych wielościegowych w różnych pozycjach, ocena jakości wykonanych złączy
 • wykonywanie prostych konstrukcji ze stali niestopowych na podstawie rysunków wykonawczych.

Uczestnik kursu po ukończeniu kursu podstawowego i zdaniu egzaminu wewnętrznego nabywa uprawnienia w zakresie spawania konstrukcji zaliczanych do klasy 3.

Wymagania wobec kandydatów na szkolenie:

 • ukończone 18 lat,
 • badania lekarskie potwierdzajšce zdolność do wykonywania zawodu.

Liczba godzin: 30 - wykłady teoretyczne, 160 - ćwiczenia praktyczne

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Spawanie stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG

Cel kursu:

Uczestnik kursu uzyska wiedzę i umiejętności spawania w technice zgodnej z prowadzonym kursem oraz uzyskanie uprawnień spawalniczych.

Wymagania minimalne:

 • Ukończone 18 lat,
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty lub w soboty i niedziele

Zakres tematyczny obejmuje:

 • techniki spawania,
 • materiałoznawstwo spawalnicze,
 • bhp i ochrona ppoż.,
 • szkolenie praktyczne

Liczba godzin: 180

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.