Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy m. in. w firmach konsultacyjnych, coraz częściej poszukujących doradców i rzeczoznawców do spraw ludnościowych, osiedlowych, socjalnych, zatrudnienia, etnicznych oraz w firmach wykonujących na zlecenie badania marketingowe rynku.

Absolwenci będą dysponować wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi skuteczną i efektywną pracę w różnych środowiskach, zdobędą zawód poszukiwany zarówno w krajach jak i zagranicą.

Forma:

 • Dzienna – (3 – 4 razy w tygodniu)
 • Zaoczna – (piątki, soboty lub soboty i niedziele)

We wszystkich formach dni i godziny do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

 • psychologia społeczna,
 • socjologia,
 • metody badawcze używane w socjologii,
 • etyka,
 • podstawy statystyki,
 • procesy pamięci i uczenia się,
 • podstawy komunikacji interpersonalnej z praktyką,
 • elementy polityki społecznej państwa,
 • praktyka zawodowa