Zapoznanie się ze wszechstronnymi możliwościami programów należących do pakietu, w zakresie tworzenia ciekawych i rozbudowanych serwisów www.

Tematyka:
 1. Wstęp:
  1. typy plików
  2. interfejs (obraz, sceny, warstwy, listwa czasowa, przybornik, panele narzędzi, biblioteka)
  3. zarządzanie interfejsem
 2. Narzędzia i tworzenie obiektów
 3. Obiekty graficzne – symbole
 4. Import plików
 5. Praca z tekstem
 6. Animacje na listwie czasowej
 7. Przyciski:
  1. zasada działania i wykorzystanie przycisków
  2. rodzaje przycisków (zwykły, animowany, niewidoczny)
 8. Podstawy Action Script 2.0 języka programowania obiektowego
 9. Eksport i publikowanie stron www, banerów i prezentacji

Liczba godzin: 40

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.