Pakiet Corel I stopień

Cel kursu:
  1. Przygotowanie do korzystania z programów pakietu Corel w zakresie min. projektowania zaproszeń, dyplomów, gazetek, ulotek.
Zakres tematyczny:
  1. Podstawy grafiki wektorowej
  2. Podstawy grafiki bitmapowej
  3. Zagadnienia poligraficzne w obsłudze grafiki wektorowej i bitmapowej (w oparciu o aplikacje Corel Draw, Corel Photo-Paint)

Liczba godzin: 42

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Pakiet Corel II stopień

Cel kursu:
  1. Przygotowanie do korzystania z programów pakietu Corel w zakresie min. projektowania zaproszeń, dyplomów, gazetek, ulotek.
Zakres tematyczny:
  1. Corel Draw zaawansowane technik w grafice wektorowej
  2. Corel PhotoPaint zaawansowane techniki grafiki bitmapowej
  3. Corel Photopaint
  4. Corel R.A.V.E.

Liczba godzin: 50

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.