Zapoznanie uczestników z obsługą programu Microsoft Excel.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie, edycja i formatowanie danych;
 2. tworzenie formuł;
 3. wykresy;
 4. zarządzanie arkuszami i skoroszytami;
 5. drukowanie;
 6. funkcje warunkowe;
 7. funkcje finansowe;
 8. tworzenie szablonu dokumentów;
 9. osadzanie obiektów w Excelu;
 10. łączenie danych z różnych skoroszytów;
 11. konwersja dokumentów;
 12. tworzenie dokumentów.

Liczba godzin: 32

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.