Przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • firmach kosmetycznych.

Zakres tematyczny:

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • dobierać i wykonywać zabiegi kosmetyczne,
 • udzielać porad kosmetycznych,
 • sporządzać proste środki kosmetyczne,
 • obsługiwać aparaturę i sprzęt stosowany w kosmetyce,
 • wykonywać dezynfekcję narzędzi,
 • organizować i wyposażać stanowisko pracy,
 • wyszukiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii,
 • nawiązywać i utrzymywać kontakty interpersonalne z klientami.

Wymagania minimalne:

 • ukończone 18 lat,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Organizacja zajęć: wg ustaleń z grupą szkoleniową.

Liczba godzin: 200

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.