Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności, dzięki którym poradzisz sobie z kompleksowym opracowaniem różnego rodzaju materiałów reklamowych, np.: ulotek, folderów, plakatów itp.

Słuchacze poznają i nauczą się posługiwać najpopularniejszymi narzędziami do tworzenia i projektowania w grafice wektorowej i bitmapowej.

Wymagania minimalne:

 1. ukończone 18 lat,
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Organizacja zajęć: wg ustaleń z grupą szkoleniową.

Zakres tematyczny:

 1. pakiet Corel,
 2. fotografia cyfrowa z elementami obróbki zdjęć z wykorzystanie Adobe Photoshop,
 3. modelowanie przestrzenne
 4. pakiet Macromedia Flash,
 5. podstawy projektowania stron www z wykorzystaniem grafiki,
 6. grafika komputerowa,
 7. elementy plastyki (z liternictwem),
 8. organizacja reklamy,
 9. techniki poligraficzne,
 10. animacje komputerowe.

Uwaga: istnieje możliwość podzielenia kursu na moduły.

Liczba godzin: 200

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.