Kurs o nazwie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, zarówno w
Polsce jak i granicą właśnie dzięki posiadaniu certyfikatu.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) poświadcza, że jego posiadacz zdał
pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej oraz sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

 Egzamin teoretyczny obejmuje podstawy technik informatycznych dotyczące użytkowania i zastosowań komputerów.

 Egzaminy praktyczne z zakresu:

   • Użytkowania komputerów i zarządzania plikami – znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
   • Przetwarzania tekstów – tworzenie, edycja, formatowanie, przechowywanie i drukowanie dokumentów.
   • Arkuszy kalkulacyjnych – szybkie wykonywanie obliczeń.
    Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
   • Użytkowania baz danych – organizowanie dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
   • Grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej.
   • Przeglądania stron internetowych i komunikacji.

Dla kogo?

   • uczniowie i studenci,
   • poszukujący po raz pierwszy pracy, a więc wkraczający na rynek pracy
   • powracający do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim)
   • poszukujący pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów
   • poszukujący (lub podejmujący) pracy w innych krajach europejskich
   • pracodawcy, poszukujący pracowników o określonych umiejętnościach
   • pracodawcy, którzy chcą podnieść wydajność i efektywność pracy swoich pracowników

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

   • potwierdzenie posiadanych kompetencji
   • wzrost pozycji na rynku pracy
   • większa pewność utrzymania zatrudnienia
   • wzrost mobilności
   • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie