Obsługa programu i podstawy tworzenia dokumentacji technicznej

 • komputerowe opracowywanie dokumentacji technicznej,
 • zapoznanie uczestników z filozofią oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą AutoCAD-a,
 • przekazanie umiejętności tworzenia dokumentacji rysunkowej.

Zakres tematyczny:

 • wprowadzenie do środowiska pracy,
 • wyświetlanie rysunku,
 • przestrzeń robocza programu AutoCAD,
 • układy współrzędnych,
 • elementy rysunkowe geometrii dwuwymiarowej,
 • modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej- techniki konstrukcyjne,
 • zarządzanie cechami obiektów- zarządzanie warstwami,
 • obiekty tekstowe i ich style,
 • wprowadzenie do wymiarowania,
 • kreskowanie i wypełnianie obszarów,
 • wprowadzenie do wydruku.

Informacje dodatkowe

Od uczestnika nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania.

Organizacja zajęć:

Zajęcia mogą się odbywać w weekendy lub w ciągu tygodnia.

Liczba godzin: 32

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Edycja zaawansowana

Cel kursu:
 • uzyskanie przez kursantów umiejętności samodzielnego wykonywania rysunków technicznych w programie,
 • wykształcenie w uczestnikach zdolności orientowania się w możliwościach programu, w tym m.in. zapoznanie się z użytecznymi i praktycznymi jego funkcjami.
Zakres tematyczny:
 • dostosowanie ekranu graficznego do własnych potrzeb,
 • zarządzanie rysunkami i odzyskiwanie rysunków,
 • zaawansowane typy obiektów,
 • bloki i ich atrybuty,
 • obiekty predefiniowane,
 • wymiarowanie zaawansowane,
 • informacje i dane statystyczne,
 • tworzenie slajdów i scenariuszy.
Informacje dodatkowe

Od uczestnika nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania.

Organizacja zajęć:

Zajęcia mogą się odbywać w weekendy lub w ciągu tygodnia.

Liczba godzin: 40

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Modelowanie przestrzenne

Cel kursu:
 • przekazanie kursantom umiejętności pracy w trzecim wymiarze,
 • zapoznanie z narzędziami służącymi do tworzenia brył i przekroi.
Zakres tematyczny:
 • wprowadzenie do przestrzeni trójwymiarowej,
 • widoki rysunków trójwymiarowej,
 • współrzędne 3D,
 • modelowanie szkieletowe i powierzchniowe,
 • modelowanie bryłowe,
 • modyfikacja obiektów 3D,
 • generowanie rysunków dwuwymiarowych z obiektów bryłowych na płaszczyźnie 2D,
 • wizualizacja obiektów bryłowych.
Informacje dodatkowe

Od uczestnika nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania.

Organizacja zajęć:

Zajęcia mogą się odbywać w weekendy lub w ciągu tygodnia.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.