Kurs dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą

Zapoznanie uczestników z zasadami zakładania i prowadzenia działalnościi gospodarczej.

Zakres tematyczny:

  • budowa koncepcji firmy – pomysł na działalność,
  • tworzenie strategii działania firmy,
  • konstruowanie biznes planu,
  • procedury administracyjno- prawne związane z zakładaniem firmy,
  • podstawy marketingu i public relations,
  • księgowość w firmie.

Organizacja zajęć – wg ustaleń z grupą szkoleniową.

Liczba godzin: 32

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.