Wiadomość wysłano!

Sekretarka

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy w sekretariatach firm, urzędów i instytucji.
Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji pracy biurowej, podstaw ekonomii, psychologii biznesu, techniki biurowej oraz obsługi komputera. W trakcie nauki słuchacze poznają również poszczególne etapy obiegu dokumentów oraz rodzaje umów, nauczą się organizować biuro, profesjonalnie prowadzić rozmowę telefoniczną oraz poznają tajniki korespondencji. Nauczą się także zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej niezbędnej w negocjacjach oraz codziennej pracy. Nauka języka obcego pozwoli absolwentom na znalezienie pracy zarówno w Polsce, jak i biurach poza jej granicami.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:
- etyka i kultura pracy biurowej,
- technika biurowa z elementami pracy na komputerze,
- podstawy ekonomi,
- sekretariat w strukturze organizacyjnej firmy,
- organizacja pracy biurowej,
- język angielski zawodowy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze,
- negocjacje


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).

STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Projektant Strony Internetowej

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci po ukończeniu Studium poznają język kodowania dokumentów umieszczanych na stronach internetowych oraz języki programowania. Uzyskają też informacje dotyczące narzędzi wspomagających pracę nad budową serwisów internetowych.
Absolwenci będą dysponować wiedzą z zakresu promocji witryn internetowych oraz możliwości reklamy na stronach www. Uzyskany przez absolwentów zawód jest bardzo rozwojowy, ponieważ wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Jest to też zawód z przyszłością ze względu na stały i niezwykle dynamiczny rozwój Internetu.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- język obcy zawodowy,
- przedsiębiorczość,
- systemy operacyjne i sieci komputerowe,
- programowanie w wybranych językach,
- grafika komputerowa,
_ organizacja reklamy


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Pracownik Administracyjny

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43


Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci Studium zostaną przygotowani do wykonywania zadań zapewniających prawidłową organizację i przebieg pracy w biurze. Posiądą wiedzę i umiejętności wykorzystywania obowiązujących aktów prawnych i instrukcji.
Absolwenci będą także przygotowani do obsługi wszelkiego rodzaju urządzeń biurowych takich jak: telefon, telefax, komputer, kserokopiarka, komputer i wiele innych. Ze względu na swoją uniwersalność zawód - pracownik administracyjny umożliwia ubieganie się o pracę w różnych firmach i instytucjach.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:
- język obcy zawodowy,
- etyka i kultura pracy biurowej,
- technika biurowa z elementami pracy na komputerze,
- podstawy ekonomii,
- organizacja pracy biurowej,
- bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze,
- elementy prawa,
- kultura zawodu


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Pedikiurzystka

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880


Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej i firmach kosmetycznych oraz studiach wizażu.
Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Po ukończeniu rocznego Studium Słuchacze będą potrafili: 
- organizować i wyposażać stanowisko pracy,
- postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wykonywać i dobierać indywidualnie różne rodzaje zabiegów,
- wykonywać dezynfekcję narzędzi,
- obsługiwać aparaturę i narzędzia specjalistyczne,
- udzielać porad,
- nawiązywać i utrzymywać kontakty,
- interpersonalne z klientami,
- pozyskiwać wiadomości o nowościach i nowych trendach w modzie

Forma:
Dzienna - Toruń (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- anatomia i fizjologia,
- higiena,
- metody i środki pedicure,
- zabiegi pielęgnacyjne nóg,
- podstawy psychologii,
- pracownia paznokci,
- stylizacja i zdobnictwo,
- praktyki zawodowe


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Opiekunka Dziecięca - z językiem obcym

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel.782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel.608-075-592


Absolwenci Studium będę przygotowani do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych osobom, które nie mają dostatecznego wsparcia po stronie rodzin lub innych osób z najbliższego otoczenia w zakresie opieki nad dziećmi. Przyszli opiekunowie i opiekunki dziecięce zajmą się pielęgnacją, dbaniem o zdrowie, bezpieczeństwo i higienę powierzonym im dzieci.
Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w ośrodkach pomocy społecznej, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych oraz w rodzinach poszukujących opieki dla swoich dzieci.
Język obcy nie będzie barierą do podjęcia pracy również poza granicami kraju.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:
- podstawy funkcjonowania człowieka w środowisku,
- rozwój psychomotoryczny małego dziecka,
- pielęgnacja dziecka,
- prace artystyczne i techniczne,
- podstawy psychologii,
- podstawy etyki,
- elementy komunikacji interpersonalnej,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- język angielski zawodowy


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).

STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.