Wiadomość wysłano!

Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu (zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach unii europejskiej)

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności umożliwiające dobrą orientację w regulacjach ekonomiczno - prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Poznają rodzaje funduszy europejskich oraz zasady sporządzania wniosków aplikacyjnych.
Słuchacze zapoznaję się również z podstawami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstw, ich rejestrowania i rozliczania. Uzyskają podstawowe wiadomości z zakresu korespondencji handlowej w języku obcym oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu.
Absolwenci Studium będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytutach zajmujących się pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych, a także w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku UE.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- przedsiębiorczość,
- elementy prawa,
- marketing,
- rozliczenia finansowe w UE,
- język obcy zawodowy,
- informatyka w zarządzaniu,
- podstawy prawa gospodarczego,
- polityka gospodarcza UE,
- organizacja i zarządzanie,
- fundusze europejskie


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).

STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Kierownik działu marketingu i sprzedaży (psychologia biznesu i reklamy)

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy w agencjach reklamowych, biurach zajmujących się reklamą i marketingiem oraz we wszystkich firmach zajmujących się sprzedażą produktów lub usług.
Absolwenci po ukończeniu Studium znajdą również zatrudnienie w instytucjach badających znaczenie i oddziaływanie reklamy na odbiorców.

Słuchacze tego kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu:
- komunikacji interpersonalnej,
- technik sprzedaży i reklamy,
- telemarketingu,
- efektywnego zarządzania czasem,
- technik motywacji

Forma:
Dzienna - Toruń (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:
- podstawy psychologii ogólnej,
- psychologia konfliktu,
- psychologia negocjacji,
- psychologia reklamy,
- elementy socjologii,
- trening umiejętności interpersonalnych,
- marketing,
- public relations,
- metody badawcze używane w psychologii i w socjologii,
- etyka zawodu,
- techniki reklamy,
- psychospołeczne uwarunkowania współczesnej reklamy,
- psychospołeczne uwarunkowania na rynku pracy


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodnąz klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Handlowiec

Zajęcia odbywają się według programu autorskiego.

Nauka trwa 1 rok.

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci Studium zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności konieczne do zatrudnienia we wszystkich sektorach gospodarki rynkowej na różnych szczeblach obrotu towarowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w ramach samodzielnej placówki handlowej. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami firmy. Słuchacze będą również potrafili sporządzać oferty pod kątem konkretnego klienta, a także prowadzić negocjacje handlowe.

Forma:
Dzienna- 3-4 razy w tygodniu
Zaoczna- piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- podstawy ekonomii,
- elementy prawa,
- marketing,
- technika biurowa,
- kultura zawodu,
- ekonomika handlu,
- rachunkowość handlowa,
- reklama,
- przedsiębiorczość,
- język obcy zawodowy,
- towaroznawstwo.


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


 
STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Grafik Komputerowy

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel.608-075-592


Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do kompleksowego opracowywania różnego rodzaju ulotek, informatorów, plakatów. Poznają najlepsze i najpopularniejsze narzędzia do tworzenia i projektowania w grafice wektorowej i bitmapowej.
Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, drukarniach, wydawnictwach prasowych lub portalach internetowych, redakcjach telewizyjnych czy też firmach tworzących gry komputerowe.
Zajęcia w ramach przedmiotu przedsiębiorczość ułatwią podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w zawodzie grafika.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:
- język obcy zawodowy,
- elementy plastyki (z liternictwem),
- przedsiębiorczość,
- wykorzystanie sieci,
- grafika komputerowa,
- organizacja reklamy,
- techniki poligraficzne,
- animacje komputerowe


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).

STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Studium Rozwoju Zawodowego

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.