Wiadomość wysłano!

Opiekunka Domowa (opiekunka Seniora z językiem obcym)

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy jako opiekun osoby starszej (również poza granicami kraju) zarówno w domu jak i w placówkach opiekuńczych.

Absolwenci po ukończeniu Studium będą potrafili:
- omówić zakres zadań i warunki pracy,
- praktycznie zastosować zdobytą wiedzę,
- współpracować z podopiecznymi i ich rodzinami,
- okazać wrażliwość i empatię w kontaktach z podopiecznymi,
- zdiagnozować potrzeby i problemy,
- wspomagać rehabilitację i aktywizować osoby którymi się opiekujš,
- zaplanować i ocenić efektywność działań,
- skutecznie stosować metody i działania opiekuna,
- uszanować godność podopiecznego
Język obcy nie będzie barierą do podjęcia pracy również w placówkach zagranicznych.

Forma:
Dzienna - Toruń (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- podstawy psychologii,
- podstawy gerontologii,
- wybrane zagadnienia z socjologii,
- podstawy etyki,
- zdrowie w różnych okresach życia,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- wybrane zagadnienia z metodyki pracy z osobą starszą,
- elementy komunikacji interpersonalnej,
- język angielski/zawodowy,
- praktyka zawodowa,


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Operator Sprzętu Komputerowego + ECDL

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 056/659 66 86, 056/622 51 43

Toruń, ul. św. Józefa 26
(budynek Centrum Kształcenia Praktycznego - ZSMEiE)
tel. 056/654 47 24

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci Studium uzyskają bogatą wiedzę z zakresu programowania, programów użytkowych, multimediów i grafiki komputerowej. Będą swobodnie poruszać się w najpopularniejszych systemach operacyjnych i korzystać z różnego rodzaju sprzętu komputerowego.
Absolwenci Studium będą przygotowani do podejmowania pracy w biurach firm, kawiarenkach internetowych, sklepach ze sprzętem komputerowym oraz punktach serwisowych. Słuchacze będą przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
W ramach nauki słuchacze będą mogli przygotować się do egzaminów z zakresu ECDL, potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie europejskim.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:
- systemy operacyjne i sieci komputerowe,
- technika komputerowa,
- przedsiębiorczość,
- język obcy zawodowy,
- serwis - zajęcia praktyczne,
- podstawy telekomunikacji,
- bazy danych,
- oprogramowanie użytkowe


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Masażysta

1 rok nauki-program autorski


Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32


Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy w salonach masażu, gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, w klubach fitness oraz wszelkiego rodzaju zakładach rehabilitacyjnych.
Słuchacze tego kierunku nauczą się jak dbać o zdrowie i smukłą sylwetkę stosując masaż. Uzyskają również umiejętności umożliwiające dobieranie odpowiednich technik masażu do indywidualnych potrzeb klientów. Słuchacze przyswoją sobie umiejętności masażu sportowego, kosmetycznego i relaksacyjnego oraz leczniczego z uwzględnieniem wymogów medycznych.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

- podstawy psychologii,
- anatomia i fizjologia,
- podstawy etyki,
- techniki masażu leczniczego,
- techniki masażu sportowego i kosmetycznego,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia,
- praktyki zawodowe


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Manikiurzystka

 1 rok nauki-program autorski


Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35

(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel. 782-645-880


Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej i firmach kosmetycznych oraz salonach wizażu.
Absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności niezbędne do pielęgnowania i zdobienia paznokci zgodnie z obecnie panującymi trendami w modzie.
Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu rocznego Studium słuchacz będzie potrafił:
- organizować i wyposażać stanowisko pracy,
- wykonywać dezynfekcję narzędzi,
- obsługiwać aparaturę i sprzęt specjalistyczny,
- dobierać zabiegi do indywidualnych potrzeb klienta,
- sporządzać proste środki kosmetyczne,
- udzielać porad,
- nawiązywać i utrzymywać kontakty interpersonalne z klientami

Forma:
Dzienna - Toruń (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- higiena,
- anatomia i fizjologia,
- metody i środki manicure,
- zabiegi pielęgnacyjne dłoni,
- pracownia paznokci,
- zdobnictwo i stylizacja,
- podstawy psychologii,
- praktyka zawodowa


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).

STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

Kosmetyczka

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880


Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej i firmach kosmetycznych.
Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego.

Po ukończeniu rocznego Studium słuchacze będą potrafili:
- organizować i wyposażać stanowisko pracy,
- postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wykonywać dezynfekcję narzędzi,
- obsługiwać aparaturę i sprzęt stosowany w kosmetyce,
- profesjonalnie dobierać zabiegi kosmetyczne do potrzeb klientów,
- sporządzać proste środki kosmetyczne,
- udzielać porad kosmetycznych,
- udzielać pierwszej pomocy,
- nawiązywać i utrzymywać kontakty interpersonalne z klientami,

Forma:
Dzienna - Toruń (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- anatomia i fizjologia,
- dermatologia,
- chemia kosmetyczna,
- elementy psychologii,
- kosmetologia,
- pracownia kosmetyki,
- higiena,
- dietetyka,
- przedsiębiorczość,
- praktyki zawodowe


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.