Wiadomość wysłano!

Drukarz

OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ PAPIERU I TEKTURY (DRUKARZ)

1 rok nauki-program autorski 
zawód: MASZYNISTA MASZYN OFFSETOWYCH (DRUKARZ)
1 rok nauki-program autorski

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32


Współcześnie obserwuje się szybki postęp w zakresie mechanizacji i automatyzacji prac poligraficznych, w szczególności introligatorstwa i druku.
Systematycznie wzrastają wymagania społeczne w zakresie estetyki wykonania książek, podręczników, czasopism i różnego rodzaju materiałów informacyjnych (reklamy, plakaty itp.). Konkurencja na rynku pracy oraz wyjątkowe wymagania społeczne w zakresie jakości wykonywanych przez drukarzy wyrobów i usług to czynniki, które wymuszają solidne przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy w tym zawodzie.
Zawód drukarz wymaga wiedzy z zakresu technik i technologii drukowania, znajomości stosowanych w procesie drukowania materiałów i środków pomocniczych, a także znajomość budowy, zasad działania i eksploatacji maszyn drukujących.
Absolwenci zawodu znajdą zatrudnienie:
w zakładach poligraficznych o różnym wyposażeniu technicznym i różnym profilu technologicznym, a także zakładach drukarskich drukujących techniką wypukłodrukową, offsetową i wklęsłodrukową.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- podstawy poligrafii,
- rysunek techniczny,
- estetyka druku,
- materiałoznawstwo,
- maszynoznawstwo,
- technologia,
- przedsiębiorczość,
- praktyki zawodowe


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Dystrybutor Transportu Samochodowego Logistyk

Zajęcia odbywają się według programu autorskiego.

Nauka trwa 1 rok.

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35 - budynek I LO
tel. 782-645-880

 

Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i usługowych na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi, m.in. jako specjalności do spraw sprzedaży, produkcji sprzedaży, planowania zakupów oraz handlu elektronicznego.
Słuchacze tego kierunku będą posiadali wiedzę pozwalającą im efektywnie planować, wdrażać i sterować przewozem oraz przechowywaniem towarów.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- systemy logistyczne,
- transport i spedycja,
- zarządzanie dostawami,
- planowanie logistyczne,
- podstawy ekonomii i zarządzania,
- język obcy zawodowy,
- handel elektroniczny,
- przepływ towarów,
- zarządzanie zapasami i magazynowanie


Otrzymujesz DYPLOM CED
z tytułem zawodowym zgodnym z klasyfikacją
zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 

Grafik Komputerowy

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel.608-075-592


Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do kompleksowego opracowywania różnego rodzaju ulotek, informatorów, plakatów. Poznają najlepsze i najpopularniejsze narzędzia do tworzenia i projektowania w grafice wektorowej i bitmapowej.
Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, drukarniach, wydawnictwach prasowych lub portalach internetowych, redakcjach telewizyjnych czy też firmach tworzących gry komputerowe.
Zajęcia w ramach przedmiotu przedsiębiorczość ułatwią podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w zawodzie grafika.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:
- język obcy zawodowy,
- elementy plastyki (z liternictwem),
- przedsiębiorczość,
- wykorzystanie sieci,
- grafika komputerowa,
- organizacja reklamy,
- techniki poligraficzne,
- animacje komputerowe


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).

STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Wizażystka

1 rok nauki-program autorski


Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35- (budynek I LO)
tel. 782-645-880


Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej i firmach kosmetycznych oraz studiach wizażu.
Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Po ukończeniu rocznego Studium słuchacze będą potrafili:
- organizować i wyposażać stanowisko pracy,
- postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wykonywać różne rodzaje makijażu,
- sporządzać proste środki kosmetyczne,
- udzielać porad w zakresie wizażu (makijażu, fryzjerstwa),
- nawiązywać i utrzymywać kontakty interpersonalne z klientami,
- pozyskiwać wiadomości o nowościach i nowych trendach w modzie

Forma:
Dzienna - Toruń (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- kreowanie wizerunku,
- stylizacja fryzjerska,
- kosmetologia,
- techniki wykonywania makijażu,
- pracownia makijażu,
- podstawy sztuki,
- podstawy psychologii,
- elementy public relations,
- przedsiębiorczość,
- praktyka zawodowa


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

Sprzedawca

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35- (budynek I LO)
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 056/643 02 55


Absolwenci Studium uzyskają wiedzę i umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia we wszystkich punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej. Po zakończeniu nauki będą również przygotowani do podjęcia działalności gospodarczej. Zdobycie wykształcenia w zawodzie sprzedawcy oznacza uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji sprzedaży, promocji i towaroznawstwa oraz techniki komputerowej w sklepie. Daje też konkretne umiejętności językowe niezbędne w kontaktach handlowych z klientami zagranicznymi. W związku ze specyfiką zawodu, ukierunkowanego szczególnie na relacje międzyludzkie, absolwenci rozwiną również swoje umiejętności interpersonalne i udoskonalą takie cechy osobowości jak: komunikatywność i odpowiedzialność.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- podstawy rachunkowości,
- prawo ochrony konkurencji i konsumenta,
- kultura zawodu,
- organizacja sprzedaży,
- promocja,
- przedsiębiorczość,
- towaroznawstwo,
- język obcy zawodowy


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.