masak3

Wiadomość wysłano!

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - NAUKA TRWA 2 LATA (4 semestry)

Opiekun w domu pomocy społecznejto pracownik pierwszego kontaktu– ktoś, kto pozostajew bezpośredniej relacji z mieszkańcami i podopiecznymi danej placówki. Zwracają się oni doniego w pierwszej kolejności, gdy potrzebują wsparcia. Zna on ich problemy, potrzeby iograniczenia, dzięki czemu może dbać o nich, a w razie potrzeby przyjść z pomocą. Jego roląjest takżemotywowanie podopiecznychdo aktywnego spędzania czasu wolnego,samorealizacji i rozwijania zainteresowań oraz budowania więzi społecznych z innymimieszkańcami domu opieki.Opiekun pracuje z osobami samotnymi, starszymi, chorymi i pokrzywdzonymi przez los.Ponadto współpracuje z personelem placówki,lekarzamiirehabilitantami, a także jest wkontakcie z rodziną podopiecznego. Poza tym opiekun w domu pomocy społecznej utrzymujerelacje z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których zadaniem jestrozwiązywanie wielu problemów podopiecznych. Mogą oni wymagać wsparcia na wielupłaszczyznach, np. zdrowotnej, materialnej czy prawnej.

Osoba pracująca na tym stanowisku:

 • zaspokaja potrzeby bio - psycho - społeczne podopiecznych różnych placówek pomocy społecznej,
 • wykorzystując wiele metod oraz narzędzi terapeutycznych i rehabilitacyjnych aktywizuje i stymuluje rozwój osób, które ma pod opieką,
 • rozpoznaje i ocenia stan podopiecznego,
 • towarzyszy podczas spacerów,
 • karmi,
 • pomaga w utrzymaniu higieny osobistej, robieniu zakupów i asystuje przyćwiczeniach rehabilitacyjnych.

social worker holding bowl with soup and spoon by BSJN2B5

Na tym kierunku nauczysz się:

 • podstaw organizacji Domu Pomocy Społecznej,
 • bio - psycho - społecznych zasad funkcjonowania człowieka,
 • teoretycznych podstaw opieki,
 • języka migowego,
 • języka obcego w pomocy społecznej,
 • opieki i pielęgnacji człowieka,
 • sposobów aktywizacji osoby podopiecznej,
 • treningu umiejętności społecznych.
 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.