masak3

Wiadomość wysłano!

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - NAUKA TRWA 2 LATA (4 semestry)

Opiekun w domu pomocy społecznej to pracownik pierwszego kontaktu – ktoś, kto pozostaje
w bezpośredniej relacji z mieszkańcami i podopiecznymi danej placówki. Zwracają się oni do niego w pierwszej kolejności, gdy potrzebują wsparcia. Zna on ich problemy, potrzeby i ograniczenia, dzięki czemu może dbać o nich, a w razie potrzeby przyjść z pomocą. Jego rolą jest także motywowanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego, samorealizacji i rozwijania zainteresowań oraz budowania więzi społecznych z innymi mieszkańcami domu opieki. Opiekun pracuje z osobami samotnymi, starszymi, chorymi i pokrzywdzonymi przez los. Ponadto współpracuje z personelem placówki, lekarzami i rehabilitantami, a także jest w kontakcie z rodziną podopiecznego. Poza tym opiekun w domu pomocy społecznej utrzymuje relacje z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których zadaniem jest rozwiązywanie wielu problemów podopiecznych. Mogą oni wymagać wsparcia na wielu płaszczyznach, np. zdrowotnej, materialnej czy prawnej.

Osoba pracująca na tym stanowisku:

 • zaspokaja potrzeby bio - psycho - społeczne podopiecznych różnych placówek pomocy społecznej,
 • wykorzystując wiele metod oraz narzędzi terapeutycznych i rehabilitacyjnych aktywizuje
  i stymuluje rozwój osób, które ma pod opieką,
 • rozpoznaje i ocenia stan podopiecznego,
 • towarzyszy podczas spacerów,
 • karmi,
 • pomaga w utrzymaniu higieny osobistej, robieniu zakupów i asystuje przy ćwiczeniach rehabilitacyjnych.

social worker holding bowl with soup and spoon by BSJN2B5

Na tym kierunku nauczysz się:

 • podstaw organizacji Domu Pomocy Społecznej,
 • bio - psycho - społecznych zasad funkcjonowania człowieka,
 • teoretycznych podstaw opieki,
 • języka migowego,
 • języka obcego w pomocy społecznej,
 • opieki i pielęgnacji człowieka,
 • sposobów aktywizacji osoby podopiecznej,
 • treningu umiejętności społecznych.
 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.