masak3

Wiadomość wysłano!

Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY – NAUKA TRWA 1 ROK (dwa semestry)

Rekrutacja trwa!
ZADZWOŃ: Toruń +48 781 985 950 | Bydgoszcz +48 721 455 352

Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej
  i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
 • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego
  i psychicznego,
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia,
 • wykonywanie zabiegów higienicznych,
 • współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
 • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.

Nauczysz się jak:

 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe,
 • rozpoznać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej
  i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagać swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho–społeczne,
 • asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwować, dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą
  i niesamodzielną,
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp i wymogami sanitarnymi.

happy young assistant in protective gloves and uni UXJ2LH3

Gdzie opiekun medyczny może zyskać zatrudnienie? Oto kilka propozycji:

 • szpitale - oddziały szpitalne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • sanatoria,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • anatomii,
 • psychologii,
 • zdrowia publicznego,
 • opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pracy przy zabiegach higienicznych,
 • podstaw prawa i ekonomiki.
 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.