Wiadomość wysłano!

Licea dla Dorosłych - Brodnica

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Dorosłych to szkoła dająca możliwość zdobycia średniego wykształcenia, a nawet świadectwa dojrzałości dla osób dorosłych, które chcą zdobyć lepszą, lepiej płatną pracę lub rozpocząć kształcenie na szczeblu szkoły policealnej czy uczelni wyższej. Podjęcie nauki w liceum będzie dla jednych kolejnym etapem do podwyższenia i pogłębienia zdobytych już kwalifikacji, a dla innych początkiem drogi 

do całkowitego  przekwalifikowania się  i zupełnie nowych  perspektyw w życiu zawodowym.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w weekendy (soboty i niedziele około dwa razy
w miesiącu). Taki tryb umożliwia zdobywanie wykształcenia bez konieczności rezygnacji
z pracy i obowiązków dnia codziennego.

W związku z bogatą ofertą absolwent Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Edukacji Dorosłych ma okazję bezpośrednio po ukończeniu szkoły kontynuować naukę
w szkole policealnej na wybranym przez siebie kierunku. Warto wiedzieć, że uczelnia patronacka Centrum Edukacji Dorosłych - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - oferuje absolwentom Centrum Edukacji Dorosłych - w ramach czasowych promocji - preferencyjne warunki studiowania w swoich oddziałach w regionie.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum albo zasadniczej szkoły zawodowej. Nie ma górnej granicy wieku Słuchaczy, natomiast w momencie rozpoczęcia nauki należy mieć skończone 18 lat
lub kończyć 18 lat w danym roku kalendarzowym. Nauka trwa 3 lata, przez 6 semestrów.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, jest wpisana do rejestru szkół Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.

Posiadamy uprawnienia do wystawiania stosownych zaświadczeń i legitymacji szkolnych.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

a) język polski,
b) język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski),
c) historia,
d) wiedza o społeczeństwie,
e) matematyka,
f) fizyka i astronomia,
g) chemia,
h) biologia,
i) geografia,
j) podstawy przedsiębiorczości,
k) technologia informacyjna,

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.