Wiadomość wysłano!

Licea dla Dorosłych - Brodnica

maturaTrzyletnie Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Dorosłych to szkoła dająca możliwość zdobycia średniego wykształcenia, a nawet świadectwa dojrzałości dla osób dorosłych, które chcą zdobyć lepszą, lepiej płatną pracę lub rozpocząć kształcenie na szczeblu szkoły policealnej czy uczelni wyższej. Podjęcie nauki w liceum będzie dla jednych kolejnym etapem do podwyższenia i pogłębienia zdobytych już kwalifikacji, a dla innych początkiem drogi do całkowitego  przekwalifikowania się  i zupełnie nowych  perspektyw w życiu zawodowym.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w weekendy (soboty i niedziele około dwa razy
w miesiącu). Taki tryb umożliwia zdobywanie wykształcenia bez konieczności rezygnacji z pracy i obowiązków dnia codziennego.

W związku z bogatą ofertą absolwent Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych ma okazję bezpośrednio po ukończeniu szkoły kontynuować naukę w szkole policealnej na wybranym przez siebie kierunku. Warto wiedzieć, że uczelnia patronacka Centrum Edukacji Dorosłych - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - oferuje absolwentom Centrum Edukacji Dorosłych - w ramach czasowych promocji - preferencyjne warunki studiowania w swoich oddziałach w regionie.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub trzyletniej branżowej szkoły I stopnia. Nie ma górnej granicy wieku Słuchaczy, natomiast w momencie rozpoczęcia nauki należy mieć skończone 18 lat lub kończyć 18 lat w danym roku kalendarzowym. Nauka trwa 4 lata, przez 8 semestrów - po ośmioletniej szkole podstawowej lub gimnazjum 3 lata 6 semestrów - po zasadniczej szkole zawodowej lub po ukończeniu trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, jest wpisana do rejestru szkół Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.
Posiadamy uprawnienia do wystawiania stosownych zaświadczeń i legitymacji szkolnych.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

 • język polski,
 • język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski),
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka.
 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.