Wiadomość wysłano!

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

 

Chcesz się przekwalifikować lub zdobyć nowe uprawnienia zawodowe zgodne z wymogami rynku pracy

 - wybierz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe!

Wszystkim zainteresowanym  nowym zawodem lub uzupełnieniem CV sprzyjają zmiany w przepisach o kształceniu zawodowym. Od 2012 roku do wiedzy prowadzą różne drogi. Na uwagę zasługują nie do końca jeszcze popularne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych, umożliwiające zdobycie umiejętności z zakresu konkretnej kwalifikacji. Obecnie na dany zawód składa się w niektórych przypadkach więcej niż jedna kwalifikacja, a w obszarze pokrewnych zawodów jedna z kwalifikacji bywa wspólna dla kilku zawodów. Po zdobyciu kilku kwalifikacji z obszaru, można mieć uprawnienia do wykonywania więcej niż jednego zawodu.

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych skierowana jest do osoby pełnoletniej, bez względu na poziom dotychczasowego wykształcenia. To furtka dla wszystkich. Osoby nieposiadające średniego wykształcenia, po egzaminie państwowym kończącym kurs, uzyskują świadectwo potwierdzające zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie. Wszystkie świadectwa z kwalifikacji składających się na dany zawód potwierdzają posiadanie praktycznych umiejętności z zakresu tego zawodu na poziomie szkoły średniego szczebla o profilu zawodowym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, uprawniają do posługiwania się tytułem technika. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

(po 8 letniej SP, gimnazjum, ZSZ lub szkole średniej) dające możliwość uzyskania tytułu technika:

 

Technik elektryk (m.in. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych)

Technik elektronik (m.in. wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)

Technik mechatronik (m.in. montaż urządzeń i systemów mechatronicznych)

Technik informatyk (m.in. montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych)

Technik prac biurowych (wykonywanie prac biurowych)

Technik administracji (obsługa klienta w jednostkach administracji)

Technik rachunkowości (m.in. prowadzenie rachunkowości)

Technik ochrony fizycznej osób i mienia (ochrona osób i mienia)

Asystent osoby niepełnosprawnej (udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)

Opiekun medyczny

Opiekunka środowiskowa

Technik ekonomista

 

Nauka tylko przedmiotów zawodowych.

Możliwość jednoczesnej nauki w LO.

 

 

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl