Zajęcia realizowane są w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej

NAUKA BEZPŁATNA

TRWA 2 LATA

Technik masażysta, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności przynosi ukojenie zmęczonym i obolałym plecom, a także pomaga zwalczyć negatywne skutki stresu oraz wrócić do pełni sprawności po kontuzji lub wypadku.
Na tym kierunku nauczysz się:

 • masażu klasycznego,
 • drenażu limfatycznego,
 • masażu segmentarnego,
 • masażu prozdrowotnego,
 • masażu sportowego,
 • masażu izometrycznego,
 • masażu niemowlęcego metodą Shantala,
 • stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych,
 • obserwowania i oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania technik masażu,
 • obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu,
 • prowadzenia ćwiczeń ogólnorozwojowych i gimnastyki korekcyjnej.

Forma
Stacjonarna, 3 razy w tygodniu (dwa popołudnia i sobota lub niedziela).

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • BHP
 • język obcy zawodowy
 • podstawy masażu
 • podstawy masażu w medycynie

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • wykonywanie masażu w medycynie
 • wykonywanie masażu w sporcie
 • wykonywanie masażu prozdrowotnego

Praktyka zawodowa – 210 godzin
Technik masażysta może pracować w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej np. w szpitalach, zakładach rehabilitacyjnych, sanatoriach,
 • klubach sportowych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • gabinetach kosmetycznych
 • hotelach,
 • bądź prowadzić własną działalność gospodarczą

Otrzymujesz DYPLOM PAŃSTWOWY
Technik masażysta
Kwalifikacja MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu

Uzyskany dyplom jest dokumentem uznawanym w Unii Europejskiej. Dodatkowo absolwent otrzymuje suplement do dyplomu w języku angielskim.