Zajęcia realizowane są w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nauka trwa 1 rok.

Kwalifikacja

SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych

Opiekunka środowiskowa, to kolejny zawód dla osób z powołaniem. Niesie pomoc i ułatwia codzienną egzystencję nie tylko osobom starszym, ale też poszkodowanym przez różnego rodzaju wypadki losowe, bezrobotnym, uzależnionym, bezdomnym czy żyjącym na skraju egzystencji.

Opiekunka środowiskowa pracuje niestacjonarnie, na określonym terenie, docierając do osób, które potrzebują pomocy lub wsparcia. Współpracuje z instytucjami opieki społecznej, a także organizacjami i fundacjami, które prowadzą działalność o podobnym charakterze.
Pomaga wszystkim tym, którzy nie dostają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny. Zdobycie zawodu opiekunki środowiskowej, to nie tylko szansa pomocy drugiej osobie, czy znalezienia pracy w konkretnej placówce. Założenie własnej działalności pozwoli świadczyć komercyjne usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Forma:
Zaoczna – dwa razy w miesiącu sobota i niedziela.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  • BHP
  • podstawy pomocy społecznej
  • język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
  • wspieranie osoby podopiecznej w czynnościach dnia codziennego
  • aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności żywieniowej

Praktyka zawodowa – 140 godzin

Otrzymujesz DYPLOM PAŃSTWOWY

Opiekunki środowiskowej

Kwalifikacja SPO. 05 Świadczenie usług opiekuńczych

Uzyskany dyplom jest dokumentem uznawanym w Unii Europejskiej. Dodatkowo absolwent otrzymuje suplement do dyplomu w języku angielskim.