Zajęcia realizowane są w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji i Nauki

NAUKA BEZPŁATNA

TRWA 1,5 ROKU

Kwalifikacja

MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej

Zgodnie ze zmianami w kształceniu opiekunów medycznych od 1 września 2021 roku uległ wydłużeniu okres nauki (do 1,5 roku). Nowa podstawa programowa wprowadziła w treści kształcenia wiele umiejętności wykonywanych dotychczas przez średni personel medyczny.

Wymagane wykształcenie średnie.

Opiekun medyczny to nowy zawód medyczny związany z wykonywaniem czynności medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

W trakcie nauki oferujemy język migowy, który poszerza możliwości kontaktu z pacjentami niesłyszącymi.

Forma:
Stacjonarna – 3 razy w tygodniu (dwa popołudnia i sobota lub niedziela).

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • BHP
 • podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych
 • planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • język obcy zawodowy
 • organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • planowanie i organizowanie czynności opiekuńczych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
 • wykonywanie czynności opiekuńczych
 • prowadzenie aktywizacji przyłóżkowej

Praktyka zawodowa – 210 godzin

Gdzie opiekun medyczny może zyskać zatrudnienie? Oto kilka propozycji:

 • szpitale,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • domy pomocy społecznej,
 • sanatoria,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Otrzymujesz DYPLOM PAŃSTWOWY

Opiekun medyczny

Kwalifikacja MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej

Uzyskany dyplom jest dokumentem uznawanym w Unii Europejskiej. Dodatkowo absolwent otrzymuje suplement do dyplomu w języku angielskim.