Zajęcia realizowane są w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nauka trwa 2 lata.

Kwalifikacja

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Absolwenci po ukończeniu Policealnego Studium będą przygotowani do podjęcia prac związanych z opracowywaniem dokumentacji o charakterze prawnym, ekonomicznym i statystycznym.

Technik administracji może być zatrudniony w jednostkach administracji rządowej, samorządowej oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach. W bloku prawnym słuchacz uzyska niezbędną wiedzę z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, finansów publicznych, pracy i ubezpieczeń społecznych. Rozbudowany blok techniki biurowej pozwoli rozwijać umiejętności w zakresie technik komputerowych (Pakiet Office), obsługi sprzętu biurowego oraz nowoczesnych form komunikowania się.

Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzą eksperci z poszczególnych dziedzin wiedzy legitymujący się długoletnim stażem pracy.

Forma:

Zaoczna – dwa razy w miesiącu sobota i niedziela.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  • język obcy w administracji,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji,
  • organizacja pracy biurowej,
  • ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw,
  • podstawy prawa cywilnego,
  • podstawy prawa pracy,
  • podstawy prawa administracyjnego,
  • podstawy prawa finansowego,

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • pracownia pracy biurowej
  • postępowanie w administracji
Praktyka zawodowa – 140 godzin
Otrzymujesz DYPLOM PAŃSTWOWY
technik administracji
Kwalifikacji EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji
Uzyskany dyplom jest dokumentem uznawanym w Unii Europejskiej. Dodatkowo absolwent otrzymuje suplement do dyplomu w języku angielskim.