Zajęcia realizowane są w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nauka trwa 2 lata.

Kwalifikacja

BPO.02 Ochrona osób i mienia

Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Słuchacz pozna zasady wykonywania, organizowania i kierowania działalnością wewnętrznych służb ochrony. Technik ochrony fizycznej osób i mienia spełnia wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. W bloku prawnym słuchacz uzyska potrzebną wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego. Rozbudowany blok sportowy umożliwia efektywne podwyższanie sprawności fizycznej. Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzą eksperci z długoletnim stażem pracy i doświadczeniem. Szkoła posiada własne jednostki broni.

Szkoła zapewnia, bezpłatnie, uzyskanie uprawnień w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Forma:

 • Zaoczna – co dwa tygodnie soboty i niedziele.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
 • Język obcy w ochronie osób i mienia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie imprez masowych
 • Ochrona osób
 • Konwojowanie
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Techniki interwencyjne i samoobrona
Praktyka zawodowa –  140 godzin

Otrzymujesz DYPLOM PAŃSTWOWY

technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kwalifikacja BPO.02 Ochrona osób i mienia

Uzyskany dyplom jest dokumentem uznawanym w Unii Europejskiej. Dodatkowo absolwent otrzymuje suplement do dyplomu w języku angielskim.