Zajęcia realizowane są w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nauka trwa 2 lata

Kwalifikacje

FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej i firmach kosmetycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą także na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego.

Forma:

 • Zaoczna – dwa razy w miesiącu soboty i niedziele.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • BHP w gabinecie kosmetycznym
 • język obcy w kosmetyce
 • podstawy anatomii i fizjologii
 • podstawy dermatologii
 • kosmetyka
 • preparatyka kosmetyczna
 • podstawy fizykoterapii
 • komunikacja społeczna i podstawy marketingu,
 • podstawy zdrowego żywienia
 • informatyka w kosmetyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • pracownia makijażu i stylizacji
 • pracownia masażu kosmetycznego
 • pracownia kosmetyki twarzy
 • pracownia kosmetyki ciała
 • pracownia kosmetyki dłoni i stóp
 • pracownia fizykoterapii
 • pierwsza pomoc przedmedyczna

Praktyka zawodowa –  140 godzin


Otrzymujesz DYPLOM PAŃSTWOWY

technika usług kosmetycznych

Kwalifikacja FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Uzyskany dyplom jest dokumentem uznawanym w Unii Europejskiej. Dodatkowo absolwent otrzymuje suplement do dyplomu w języku angielskim.