Przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w charakterze profesjonalnego pracownika biurowego w różnych firmach.

Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:stosowanie podstawowych przepisów prawa pracy, porządkowanie, prowadzenie i archiwizowanie powierzonej dokumentacji i akt spraw firmy, organizowanie pracy sekretariatu, redagowanie i opracowywanie korespondencji, obsługiwanie aplikacji wchodzących w skład pakietów: MS Windows, MS Office, obsługiwanie urządzeń biurowych, praktyczne opanowanie umiejętności prowadzenia uproszczonej księgowości, dokumentacji płacowej, rozliczeń z ZUS, posługiwanie się językiem obcym.

 

Moduły (tematyka zajęć):

 • Kadry-dokumentacja pracownicza
 • Urządzenia biurowe
 • Obsługa sekretariatu i biura
 • Obieg dokumentów
 • Korespondencja biurowa
 • Archiwizacja dokumentów (w sposób tradycyjny i elektroniczny)
 • Elementy księgowości
 • Poczta elektroniczna i Internet w pracy biurowej
 • Komputerowy edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny
 • Kultura zawodu pracownika biurowego
 • Blok języka angielskiego
 • Korespondencja biurowa
 • Konwersacje biurowe
 • Zajęcia praktyczne podsumowujące realizowane treści-tworzenie portfolio

Liczba godzin: 300

Absolwenci otrzymują dokument potwierdzający ukończenie szkolenia- zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, a dla osób, które prawidłowo sporządzą "portfolio" potwierdzające kompetencje pracownika administracyjnego - Certyfikat Kompetencyjny.