Wiadomość wysłano!

Sekretarka

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy w sekretariatach firm, urzędów i instytucji.
Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji pracy biurowej, podstaw ekonomii, psychologii biznesu, techniki biurowej oraz obsługi komputera. W trakcie nauki słuchacze poznają również poszczególne etapy obiegu dokumentów oraz rodzaje umów, nauczą się organizować biuro, profesjonalnie prowadzić rozmowę telefoniczną oraz poznają tajniki korespondencji. Nauczą się także zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej niezbędnej w negocjacjach oraz codziennej pracy. Nauka języka obcego pozwoli absolwentom na znalezienie pracy zarówno w Polsce, jak i biurach poza jej granicami.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:
- etyka i kultura pracy biurowej,
- technika biurowa z elementami pracy na komputerze,
- podstawy ekonomi,
- sekretariat w strukturze organizacyjnej firmy,
- organizacja pracy biurowej,
- język angielski zawodowy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze,
- negocjacje


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).

STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl