Wiadomość wysłano!

Opiekunka Domowa (opiekunka Seniora z językiem obcym)

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy jako opiekun osoby starszej (również poza granicami kraju) zarówno w domu jak i w placówkach opiekuńczych.

Absolwenci po ukończeniu Studium będą potrafili:
- omówić zakres zadań i warunki pracy,
- praktycznie zastosować zdobytą wiedzę,
- współpracować z podopiecznymi i ich rodzinami,
- okazać wrażliwość i empatię w kontaktach z podopiecznymi,
- zdiagnozować potrzeby i problemy,
- wspomagać rehabilitację i aktywizować osoby którymi się opiekujš,
- zaplanować i ocenić efektywność działań,
- skutecznie stosować metody i działania opiekuna,
- uszanować godność podopiecznego
Język obcy nie będzie barierą do podjęcia pracy również w placówkach zagranicznych.

Forma:
Dzienna - Toruń (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- podstawy psychologii,
- podstawy gerontologii,
- wybrane zagadnienia z socjologii,
- podstawy etyki,
- zdrowie w różnych okresach życia,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- wybrane zagadnienia z metodyki pracy z osobą starszą,
- elementy komunikacji interpersonalnej,
- język angielski/zawodowy,
- praktyka zawodowa,


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl