Wiadomość wysłano!

Operator Sprzętu Komputerowego + ECDL

1 rok nauki-program autorski

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 056/659 66 86, 056/622 51 43

Toruń, ul. św. Józefa 26
(budynek Centrum Kształcenia Praktycznego - ZSMEiE)
tel. 056/654 47 24

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci Studium uzyskają bogatą wiedzę z zakresu programowania, programów użytkowych, multimediów i grafiki komputerowej. Będą swobodnie poruszać się w najpopularniejszych systemach operacyjnych i korzystać z różnego rodzaju sprzętu komputerowego.
Absolwenci Studium będą przygotowani do podejmowania pracy w biurach firm, kawiarenkach internetowych, sklepach ze sprzętem komputerowym oraz punktach serwisowych. Słuchacze będą przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
W ramach nauki słuchacze będą mogli przygotować się do egzaminów z zakresu ECDL, potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie europejskim.

Forma:
Dzienna - (3-4 razy w tygodniu)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny
do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:
- systemy operacyjne i sieci komputerowe,
- technika komputerowa,
- przedsiębiorczość,
- język obcy zawodowy,
- serwis - zajęcia praktyczne,
- podstawy telekomunikacji,
- bazy danych,
- oprogramowanie użytkowe


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl