Wiadomość wysłano!

Handlowiec

Zajęcia odbywają się według programu autorskiego.

Nauka trwa 1 rok.

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70
tel. 56/659 66 86, 56/622 51 43

Brodnica, ul. Lidzbarska 14
(budynek I Liceum Ogólnokształcącego)
tel./fax 56/493 20 32

Chełmno ul. Dominikańska 35
tel. 782-645-880

Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 30
tel. 608-075-592


Absolwenci Studium zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności konieczne do zatrudnienia we wszystkich sektorach gospodarki rynkowej na różnych szczeblach obrotu towarowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w ramach samodzielnej placówki handlowej. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami firmy. Słuchacze będą również potrafili sporządzać oferty pod kątem konkretnego klienta, a także prowadzić negocjacje handlowe.

Forma:
Dzienna- 3-4 razy w tygodniu
Zaoczna- piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki: 
- podstawy ekonomii,
- elementy prawa,
- marketing,
- technika biurowa,
- kultura zawodu,
- ekonomika handlu,
- rachunkowość handlowa,
- reklama,
- przedsiębiorczość,
- język obcy zawodowy,
- towaroznawstwo.


Otrzymujesz DYPLOM CED
z nazwą zawodu zgodną z klasyfikacją Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz. U. z 2004r., Nr 265, poz. 2644).


 
STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl