Wiadomość wysłano!

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Zajęcia realizowane są w oparciu o program Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nauka trwa 2 lata
Kwalifikacja BPO.02 - Ochrona osób i mienia
Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Słuchacz pozna zasady wykonywania, organizowania i kierowania działalnością wewnętrznych służb ochrony. Technik ochrony fizycznej osób i mienia spełnia wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. W bloku prawnym słuchacz uzyska niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego. Rozbudowany blok sportowy umożliwia efektywne podwyższanie sprawności fizycznej. Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzą eksperci z długoletnim stażem pracy i doświadczeniem. Szkoła posiada własne jednostki broni.
 
Szkoła zapewnia BEZPŁATNIE (!) uzyskanie uprawnień w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 
Forma:
Dzienna - Toruń (3-4 razy w tygodniu)
Wieczorowa - (3-4 razy w tygodniu, w godzinach
popołudniowych)
Zaoczna - (piątki, soboty lub soboty i niedziele)
We wszystkich formach dni i godziny do uzgodnienia
na spotkaniu organizacyjnym.
 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
- Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
- BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
- Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
- Język obcy w ochronie osób i mienia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

- Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
- Zabezpieczenie imprez masowych
- Ochrona osób
- Konwojowanie

-  Wyszkolenie strzeleckie
- Techniki interwencyjne i samoobrona


Otrzymujesz DYPLOM PAŃSTWOWY
technik ochrony fizycznej osób i mienia
Kwalifikacja BPO.02 - Ochrona osób i mienia

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.