Wiadomość wysłano!

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zajęcia realizowane są w oparciu o program Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nauka trwa 1,5 roku.

Kwalifikacje:
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (MS.12.)

Kształcenie w tym zawodzie jest kształceniem szerokoprofilowym, dlatego też słuchacze uzyskają kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych rodzajach działalności gospodarczej. Przyjęto założenie, iż absolwent w przyszłej pracy zetknie się z problematyką budowlaną, pracami elektromaszynowymi i chemicznymi, dlatego też położono nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z tymi dziedzinami.

Szkoła zapewnia BEZPŁATNIE (!) uzyskanie uprawnień w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

Forma:
Zaoczna - (piątki, soboty i niedziele)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
- Podstawy prawa pracy
- Techniczne bezpieczeństwo pracy
- Ergonomia w procesie pracy
- Zagrożenia w środowisku pracy
- Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

- Ocena ryzyka zawodowego
- Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
- Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Otrzymujesz DYPLOM PAŃSTWOWY
technika bezpieczeństwa i higieny pracy
Kwalifikacje:
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)

 

 • 1434564867 Google Maps

  ul. Szosa Chełmińska 70

 • 1434564835 Google Voice

  tel./ fax. (56) 659-66-86
  tel. (56) 622-51-43

 • 1434564853 Google Mail

  biuro@ced.edu.pl